Het Zandmotor GTi concept:
Een innovatieve, kosteneffectieve manier om de Nederlandse kust de komende 200 jaar duurzaam te versterken tegen de zeespiegelstijging en de toenemende golfkracht.


Een zandmotor is een grote opgespoten berg zand in zee: een kunstmatig eilandje vlak voor de kust dat door golfafslag zand afzet op het strand. Als het afgeslagen zand van de zandmotor periodiek wordt aangevuld, neemt in de loop der jaren de breedte van het strand met honderden meters toe en zo wordt de kust beschermd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Van Hoek van Holland tot Scheveningen ontstaat een bijzondere situatie omdat hier de natuurlijke, maar in de 17e eeuw weggeslagen kustlijn, hersteld wordt. Daarbij wordt een langwerpig stuk land van 3000 hectare (15 x 2 km) teruggewonnen. Dit nieuwe natuur-strandschap wordt doorontwikkeld tot een icoon van duurzaamheid van hoge waarde.De traditionele zandspuittechniek om de kust te versterken (zandsuppletie) verbruikt grote hoeveelheden fossiele brandstof, waarbij dus ook enorme hoeveelheden CO2 vrijkomen.


Een CO2-vrije zandsuppletietechniek met meerdere voordelen:

Het Zandmotor GTi (Green Turbo injection) concept is gebaseerd op een CO2-vrije zandsuppletietechniek. De pompen, die het zand 25 km uit de kust opzuigen en door buizen naar het strand transporteren, gebruiken groene stroom van windmolenparken op zee in plaats van dieselolie. Zo kan de stijging van de zeespiegel worden weerstaan zonder daar zelf met CO2-emissie aan bij te dragen. Maar er zijn nog twee belangrijke voordelen. Het aanbod van stroom van de windmolenparken is afhankelijk van de windkracht en ook de vraag naar stroom schommelt. Daardoor zijn er geregeld periodes waarin de molenparken hun stroom niet kwijt kunnen aan het stroomnet en ook niet kunnen opslaan. Zo gaat veel stroom verloren. Het duurzame zandsuppletieproces van het Zandmotor GTi concept is prima mogelijk op basis van het overschot aan stroom van de molenparken. Door de overcapaciteit van windmolens aan te wenden voor zandsuppleties wordt enerzijds de windenergie meer rendabel en worden anderzijds de kosten van het zandsuppletieproces geminimaliseerd.Van Hoek van Holland tot Scheveningen-Haven ontstaat een langgerekt natuur-strandschap met een gestroomlijnde, hol gebogen kustlijn. Dit gebied verandert door gerichte ingrepen geleidelijk tot een duinlandschap met recreatieve mogelijkheden en waar plaatselijk ecologische architectuur is ingebed. Daarnaast zijn er in de duinvalleien alternatieve energieprojecten geīntegreerd, zoals de installatie van zonnecellen en de productie van biobrandstoffen (algen). Zo ontstaat een 21e eeuwse uitbreiding van de Deltawerken: een icoon van duurzaamheid met internationale allure. De uniciteit van het geheel geeft elke hectare landwinst een meerwaarde waardoor de zeewering zichzelf ruimschoots terugverdiend. Door de algehele milieuvriendelijke aanpak voldoet dit concept bovendien ruim aan de diverse wetgevingen.De Van-Dixhoorndriehoek bij Hoek van Holland: een kustuitbreiding met beginnende
duinvorming. (bron: R.E. Waterman) Rechts: ecologische architectuur in de duinen.

Contact:
ir. Gaston Peer

architect-directeur
06-2411 560106-2411 5601
g.peer@iconbeach.com
Bureau Iconbeach Beek-Ubbergen (Gld)